Merinfomeditation

 

 

Mindfulness kan hjälpa oss att hitta fokus, att rikta uppmärksamheten mot det vi vill fokusera på och utesluta annat. Meditation, utan någon religiös koppling, är en grundläggande del av begreppet. Det är enkelt – och hur svårt som helst – att bara vara tyst och i ”ingenting”, låta tankarna flöda utan att värdera dem.

 

Meditation är ett behagligt och mjukt sätt för att öka din självkännedom. Blockeringar bearbetas milt och rensas ofta bort utan att du behöver brottas med vad som orsakat dem.

Vår uppmärksamhet går ofta på autopilot. Ständigt är det något som flyttar den från det ena till det andra. Någon går förbi, telefonen ringer, ett sms plingar till, ett barn ropar, nya mejl ramlar in, tv-reklamen går i gång, någon ställer en fråga, tankarna flaxar runt. Allting rör sig, allting låter. Hjärnan går på högvarv, kroppen blir stressad.

Det är naturligt att meditationspassen kan kännas lite upp ibland och lite ner ibland. Om de känns alltför tråkiga och om du inte har förståelse för att de ändå har verkan, kan det leda till att du slutar att meditera. Ge inte upp. De långsiktigt goda effekterna upphäver den tillfälliga känslan av tråkighet.

En fråga som ofta ställs är hur vi ska få tiden att räcka till för två dagliga träningspass. I början krävs vilja och uthållighet för att vara regelbunden med sin meditation. Detsamma gäller även för fysisk träning. Börjar vi träna oregelbundet avtar de positiva effekterna.

Fram till dess att de första välgörande effekterna uppenbarar sig är viljan och uthålligheten viktig. Egna erfarenheter av positiva effekter och det faktum att meditation i sig är en skön vila medför att motivationen ökar och automatiskt leder till regelbundna vanor.

Du behöver oftast meditera regelbundet under en längre period för att du ska kunna observera positiva förändringar i ditt liv. Gradvis kommer du att märka att du lättare fokuserar på möjligheterna i livet. Efter en längre tids regelbunden träning upplever också de flesta att den tid som avsätts tas igen genom att meditation ger upphov till extra energi och ökad effektivitet.

 

Upplevelser under meditationen

Människor kan uppleva meditation på olika sätt. Den dominerande erfarenheten är att det är behagligt och avkopplande, fyllt av inre stillhet. Ibland kan du dock känna dig rastlös och uttråkad.

Det är vanligt att tankar dyker upp under träningspassen. Ibland kanske du inte upplever någon inre stillhet, utan bara har suttit och fladdrat iväg i olika tankar utan att uppmärksamma din uppgift (iaktta andning eller upprepa ett ord). Om många tankar kommer farande under övningen är det ett tecken på att olika spänningar löses upp, och det är ett helt naturligt fenomen. Det vanligaste ”nybörjarfelet” är att tro att man hela tiden ska uppmärksamma andningen eller ordet, och att varje tankeutflykt är ett tecken på bristande koncentration och ett misslyckande. Så är det inte alls. Tvärtom är tankar en del av processen. Tillåt tankeutflykter och andra förnimmelser. När du blir medveten om dessa, börjar du återigen mjukt att uppmärksamma andningen eller ordet.

En annan vilseledande föreställning är att meditationen enbart har effekter om du befinner dig i ett djupt vilotillstånd. Ofta har du dock själv svårt att avgöra hur avslappnad du är. Meditationen hjälper dig, oavsett hur du upplever det. Det intressanta är inte meditationsupplevelserna i sig, utan de positiva effekter som inträffar i din vardag. Du ska alltså inte bry dig om hur du upplever din meditation. Du ska bara göra det, och tänka att oavsett hur det känns under meditationen, är den bra för dig.

Det kan även hända att du får olika förnimmelser i kroppen, till exempel värme, ryckningar i någon muskel. Även dessa är ett resultat av spänningar i kroppen som du nu blir befriad ifrån.

I sällsynta fall kan du känna smärta någonstans i kroppen, trots att du inte kände något obehag innan. Det kan ha flera olika orsaker. Smärtan kan ha funnits där tidigare. Eftersom känsligheten förfinas under meditationspassen, blir du mer observant och lägger märke till dessa obehagliga fysiska förnimmelser. Smärtan kan även vara ett tecken på spänningsupplösning. Oavsett vilka förnimmelser som uppstår är huvudregeln att du passivt noterar dem och ser dem som en del av en läknings- och stressupplösningsprocess. Om du upplever obehagen som alltför besvärande kan du lugnt och mjukt avsluta ditt träningspass och återuppta det senare när det känns bättre.

Olika känslor kan också uppstå under din meditation. Du kan plötsligt känna dig ledsen, glad, rädd, arg, besviken, upprymd med mera. Varierande former av känsloreaktioner är ett relativt vanligt fenomen. Du ska bara passivt observera och acceptera dem. Ofta kan det vara gamla känslor som du nu blir medveten om och löser upp. Det är en helt naturlig process.

En del kan känna sig frusna strax efter ett meditationspass. När vi befinner oss i ett djupt vilotillstånd sjunker ämnesomsättningen och kroppen går på sparlåga. Frusenheten efteråt är ett tecken på en mycket djup avslappning. Den går över efter en stund när du börjar röra på dig. Likaså kan du känna dig en smula trött efteråt, men även detta är övergående.

Den dominerande erfarenheten av meditation är att utövandet är behagligt, skönt och rogivande. Inledningsvis upplever du enstaka ögonblick av inre stillhet. Ju mer du tränar, desto oftare erfar du glimtar av denna inre frid. Det är när ditt inre blir stilla som du kommer att upptäcka din inneboende frid och rofylldhet.

 

Mental träningsvärk

Under den djupa vila som meditation åstadkommer löses stress upp. Det sker en spänningsupplösning som i allmänhet knappast märks.

Ibland, oftast när du just har lärt dig att meditera, kan stressupplösning medföra visst obehag. Under perioder kan du känna dig ledsen, trött, nedstämd, irriterad, orolig eller arg. Det kan ses som en naturlig reaktion på den "storstädning" som sker i nervsystemet och kan liknas vid mental träningsvärk. Fysisk träning kan ju inledningsvis leda till att du får träningsvärk i olika muskelgrupper som är ovana vid ansträngning. På samma sätt kan du få mental träningsvärk när du börjar meditera, eftersom du är ovan vid att på ett systematiskt sätt lösa upp stress.

 

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)